Nõustamine ja mõõtmised

Töökeskkonna parameetrite mõõtmine toetab ja annab täiendavat informatsiooni ohutegurite leidmiseks ning riskianalüüsiks.

Vaata edasi

Riskianalüüs

Riskide hindamine ja nende maandamine mõjutavad ettevõtet tervikuna – alustades töötaja tervisest kuni ettevõtte tulemuslikkuseni.

Vaata edasi

Tervisekontroll

Töötervishoiuarsti poolt läbiviidava tervisekontrolli eesmärk on avastada ja ennetada võimalikult vara töökeskkonnast tulenevaid tervisehäireid.

Vaata edasi